Danas isplata naknada korisnicima socijalne zaštite i civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da danas počinje isplata naknada za mjesec juli korisnicima socijalne zaštite, kao i civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo.

Naknade mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Za isplatu mjesečnih novčanih naknada  korisnicima socijalne zaštite iz Budžeta KS je uplaćeno 1.167.243,78 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.248 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Također je za 3.185 korisnika sa statusom civilne žrtve rata iz Budžeta KS za ovaj mjesec uplaćeno 1.111.206,90 KM.

Radio AS