Danas isplata naknada za mart korisnicima socijalne zaštite u KS

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju da će danas početi isplata naknada za mart korisnicima socijalne zaštite u KS, u bankama u kojima imaju otvorene račune.

U te svrhe je iz Budžeta KS uplaćeno više od 1,2 miliona KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.414 korisnika stalne novčane pomoći: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Radio AS