Danas se održava prvi Sajam socijalnih usluga

Danas se u dvorani Doma mladih Skenderija održava Prvi sajam socijalnih usluga Općine Centar Sarajevo.

Današnji sajam otvorio je načelnik Općine Centar Srđan Mandić, a posjetiocima su se obratili i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković, predstavnica UN Women u BiH JO-Anne Bishop, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović i direktor KJU „Porodično savjetovalište“ Osman Šaljo.

“Općina Centar implementira mješoviti sistem socijalnih usluga u saradnji sa partnerima iz sistema socijalne zaštite. Cilj sajma je da se posjetioci upoznaju sa pravima/uslugama koje mogu ostvariti u okviru Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar Sarajevo. Sajam socijalnih usluga takođe je prilika za razmjenu iskustava svih relevantnih sudionika iz sistema socijalne zaštite, poboljšanje međusektorske saradnje i unapređenje  sistema socijalne zaštite u lokalnoj zajednici”, rekao je Mandić u svom obraćanju.

Koliko je važna sinergija lokalne zajednice i viših niova vlasti pojasnila je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković.

“Zahvaljujem se načelniku Mandiću i njegovim saradnicima koji su prepoznali važnost ove teme i kreiranju ovog sajma, koji se po prvi put organizuje u Kantonu Sarajevo. Svjedoci smo da naši građani i dalje nisu u potpunosti informisani o uslugama koje se pružaju u kantonalnim ustanovama, a smatram da Kanton Sarajevo ipak prednjači kad su pitanju određene usluge u domenu socijalne zaštite, tako da će ovaj sajam biti izuzetna prilika kako za naše korisnike usluga, ali i za naše stručne kadrove koji će biti okupljeni na jednom mjestu kako bi razmijenili iskustva”, kazala je ministrica Pavić Pečenković.

Na sajmu su održana i predavanja na teme “Razvoj usluga u zajednicama”, “Usluge u okviru Centra za rani rast i razvoj, njegov značaj za sistem socijalne zaštite i korisnika”, kao i panel diskusija na temu “Integriranje principa rodne ravnopravnosti u procese u lokalnoj zajednici”.

Na Sajmu socijalnih usluga posjetiocima su se predstavili: Ustanova socijalne zaštite Hilfswerk Kuća podrške, Centri za zdravo starenje Općine Centar, Centar za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju Općine Centar Sarajevo, Fondacija lokalne demokratije, SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina, JU Kantonalni centar za socijalni rad, KJU „Gerontološki centar“, KJU Porodično savjetovalište, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba i JU Terapijska zajednica Kantona Sarajevo.

Radio AS