Uskoro sanacija dva velika klizišta u Novom Sarajevu

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić i direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belma Barlov potpisali su Sporazum o sufinanciranju projekata provođenja preventivnih mjera – prevencije sanacije klizišta na području općine Novo Sarajevo za 2024. godinu.

U okviru navedenog Sporazuma planirana je sanacija klizišta “Hum 1 i Hum 2” koje se nalazi na istočnoj padini brda Hum u neposrednoj blizini gradskog groblja “Bare”, na području općine Novo Sarajevo.

Klizište “Hum 1” obuhvata dio ulice Humska i Gornji Velešići, dok drugo klizište “Hum 2” obuhvata prostorno tri ulice i to Humska, Gornji Velešići i Ulica Abdurahmana Muharemije, te se prostire prema groblju Bare i obuhvata dio naselja Velešići.

Projektantska procjena vrijednosti sanacije pomenutih klizišta je 170.000 KM, od čega je Kantonalna uprava civilne zaštite izdvojila 58.800,00 KM,  Općina Novo Sarajevo 50.000,00 KM, te Zavod za izgradnju KS 61.200,00 KM.

Sanacijom navedenih klizišta preventivno se djeluje u cilju zaštite 38 postojećih stambenih objekata, kao i putne i komunalne infrastrukture te gradskog groblja “Bare”. Osim navedenog sanacijom predmetnih klizišta se stvaraju uslovi i za realizaciju kapitalnog projekta “Park-šume Hum”.

Općina Novo Sarajevo je u prethodnom periodu finansirala izradu glavnog projekta za šta je izdsvojeno oko 17.600 KM, nakon čega je ishodovana i građevinska dozvola za izvođenje radova.

U narednom periodu će se provesti postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.

Radio AS