“Dani otvorenih vrata” Općine Stari Grad: Brži proces unutar službi, unaprijediti rad sa građanima

Općina Stari Grad Sarajevo najavila je za period od 6. do 10. februara “Dane otvorenih vrata”, u cilju unapređenja rada sa građanima, bržeg i efikasnijeg rješavanja njihovih problema i bolje komunikacije.

“Od ponedjeljka 06. februara do petka 10. februara ove godine, od 14 do 17 sati, građani će moći postavljati pitanja iz domena Službe za urbanizam i Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove. Na pitanja će odgovarati pomoćnica načelnika Adela Plakalo, sa saradnicima. Susreti sa građanima bit  će opriličeni u Sali I Općine Stari Grad Sarajevo”, navodi se. 

U projekat će biti uključene sve službe, koje rade direktno sa građanima. Svaka služba primat će građane u navedenom terminu, u trajanju od pet dana. Građani će moći izvršiti uvid u predmete i dobiti pojašnjenja i odgovore.

Sastancima će prisustvovati i sekretarka organa državne službe mr. Alma Destanović, koja je pojasnila da je cilj općinskog načelnika i Općine Stari Grad Sarajevo da ubrza procese unutar službi, te da unaprijedi rad sa građanima.

“Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić u Starom Gradu ima viziju napredne, evropski orijentisane lokalne zajednice u kojoj je građanin na prvom mjestu. Iz tog razloga, stalno nalazimo nove načine za unaprjeđenje poslovnih procesa, a ovo je jedan od njih. Razgovarat ćemo sa svakim građaninom koji dođe, vidjeti kako da ubrzamo njihove predmete. Radimo i na tome da uvedemo tehničke mogućnosti da građani, ubuduće putem vibera, u svakom momentu znaju status svog predmeta. To rješenje će brzo biti u upotrebi”, najavila je sekretarka Destanović.

U dane otvorenih vrata Općine Stari Grad Sarajevo uključene su sljedeće službe – Služba za urbanizam, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, Služba za privredu, Služba za investicije i komunalne poslove, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove.

Radio AS