Data saglasnost za osnivanje privatnog Srednjoškolskog medicinskog centra

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici donijela je niz odluka među kojima je i osnivanje Srednjoškolskog medicinskog centra.

Naime, Skupština KS danas je na sjednici dala saglasnost za osnivanje Srednjoškolskog medicinskog centra “Evropski medicinski koledž” u Sarajevu, a zahtjev je podnijela Visokoškolska ustanova nauke i tehnologije Sarajevo School of Science and Technology (SSST).

Osim toga, skupština je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva KS da donira sanitetsko vozilo sa pratećom opremom Zdravstvenoj ustanovi Ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju “EMMAUS” Srebrenica u vrijednosti od 137.000 KM.

Zastupnici Skupštine KS donijeli su i Odluku o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja KS.

Preciznije, prošireni obim prava odnosi se i na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova i drugo, da ukoliko lično ne mogu, da zahtjev mogu podnijeti članovi domaćinstva ili ovlaštena zdravstvena institucija.

Također, jednom godišnje su RVI mogli dobiti jedan par ortopedskih cipela, a ovim dopunama dozvoljeno im je da mogu poslati zahtjev za dva para godišnje, jedna je od skupštinskih odluka koja je donesena danas.

(Klix.ba)

Radio AS