Raspisan javni konkurs za novog rektora Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu raspisao je javni konkurs za izbor novog rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period od 2024. do 2028. godine.

Rektor rukovodi radom i poslovanjem Univerziteta u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Mandat budućeg rektora Univerziteta u Sarajevu koji će zamijeniti aktuelnog rektora Rifata Škrijelja započinje 1. oktobra 2024. godine, a prestaje 30. septembra 2028. godine.

Rektor u toku mandata ne može vršiti funkciju predsjednika ili člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, obavljati funkcije u organima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama i sindikalnim udruženjima/organizacijama, kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima.

Rektor Univerziteta u Sarajevu u toku mandata ne može vršiti funkciju dekana, direktora ili prodekana članice Univerziteta u Sarajevu.

Javni konkurs je dostupan ovdje.

Radio AS