Data saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Rima i Sarajeva

Gradski vijećnici Grada Sarajeva su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici za 2023. godinu. 

Usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti za učestvovanje Grada Sarajeva u programu Evropska prijestolnica demokratije – European Capital of Democracy, Grad Sarajevo izražava spremnost da da svoj nemjerljiv doprinos u razvoju demokratije u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, a kroz saradnju sa drugim evropskim gradovima i u Evropi – saopćeno je iz Pres službe Gradskog vijeća. 
  
Data je saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Grada Rima, Republika Italija, i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, što predstavlja priliku za stvaranje brojnih inovativnih područja saradnje između Rima i Sarajeva. 

Usvojen je zaključak koji je rezultirao današnjim donošenjem Odluke o pristupanju projektu obnove i adaptacije zgrade DPO.  

Naime, uknjižbom prava vlasništva Grada Sarajeva nad zgradom DPO-a, stekli su se uslovi za opravdano ulaganje finansijskih sredstava u obnovu zgrade DPO. Realizacijom ovog projekta, Grad Sarajevo će dobiti vlastiti reprezentativan objekt – Upravnu zgradu organa Grada Sarajeva. 

Gradski vijećnici usvojilli su Odluku o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“.  
 
Pored ostalog, u jednoj godini se mogu dodijeliti najviše dvije nagrade, bez obzira na oblast i bez obzira da li se radi o pojedinačnoj ili kolektivnoj nagradi. 
 
Inicirana je bolja prezentacija historijskih znamenitosti Sarajeva, posebno lokaliteta i artefakata butmirske kulture i onih iz rimskog perioda. Činjenica je da Sarajevo nije prepoznatljivo kao lokalitet sa kontinuitetom organiziranih ljudskih zajednica od više hiljada godina. 

Također, inicirano je i postavljanje prigodnih panoa kojima će se upućivati građani i turisti ka nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine iz svih kasnijih perioda koji svjedoče različitim uticajima na tkivo Sarajeva. 

Usvojeni su zaključci vezani za sistemsko rješavanje upravljanja vodotocima iz nadležnosti Grada Sarajeva 

Sjednicom, koja je održana u Vijećnici, predsjedavao je Jasmin Ademović, predsjedavajući GV-a.

Radio AS