ZZJZ najavio preventivne preglede na slabovidnost kod djece u vrtićima

Zavod za javno zdravstvo FBiH danas je najavio provođenje preventivnih pregleda na slabovidnost kod vrtićke djece od četiri i pet godina u sklopu projekta “Pregledaj – progledaj”.

Direktor Zavoda Siniša Skočibušić izjavio je na konferenciji za medije u Sarajevu da će pregledi biti vršeni u vrtićima u Federaciji BiH, kako bi bile poduzete mjere koje bi rezultirale korekcijom vida i otklanjanjem problema u daljnjem životu djece.

“Ovo je pilot program kojim prvi put kojim zasad obuhvaćamo samo vrtićku djecu i nadamo se da ćemo iskustva koja steknemo dogodine dodatno unaprijediti”, rekao je Skočibušić.

Pregledi će biti provođeni u određenim terminima u vrtićima u Federaciji BiH u periodu od septembra do decembra 2022., uz primjenu principa dobrovoljnog i informiranog pristanka roditelja/staratelja.

Budući da obuhvat djece institucionalnim predškolskim obrazovanjem u vrtićima za Federaciju BiH iznosi 16 posto, planirano je da u budućnosti tom aktivnošću budu obuhvaćena i djeca koja ne pohađaju vrtiće.

Radio AS