Delić: Kanton Sarajevo će dobiti prvu poslovno-industrijsku zonu

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je na portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za nabavku usluge “Izrada Predstudije izvodljivosti za uspostavu poslovne zone PZ ‘Doglodi’ u Sarajevu”, kao preduslova za početak realizacije projekta osnivanja prve poslovno – industrijske zone Kantona Sarajevo.

Obavještenje je objavljeno 30. decembra 2022. godine, a javno otvaranje ponuda planirano je 31. marta 2023. godine. Tenderska dokumentacija dostupna je na portalu javnih nabavki https://www.ejn.gov.ba.

Sredinom prošle godine Ministarstvo je pokrenulo aktivnosti s ciljem uspostavljanja prve poslovno – industrijske zone Kantona Sarajevo. Ministar privrede Adnan Delić istakao je tada da se osnivanje poslovno- industrijske zone koja bi bila u vlasništvu Kantona smatra generacijskim projektom od posebnog državnog značaja i vrijednosti, jer bi to bila jedna od najvećih poslovno – industrijskih zona na području Kantona Sarajevo.

Tadašnjem sastanku o pokretanju aktivnosti na osnivanju poslovne zone prisustvovali su predstavnici Zavoda za planiranje KS, Zavoda za izgradnju KS, predstavnici Općine Ilidža i Pravobranilaštva KS, te Ministarstava komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

“Industrijska zona KS važna je za razvoj i unapređenje preduzetničke infrastrukture i privlačenja velikih domaćih i stranih investicija u Kanton Sarajevo, a samim tim i mogućnosti povećanja broja privrednih subjekata i otvaranja kvalitetnih radnih mjesta”, kazao je tada Delić.

Danas, smatra Delić, osnivanje poslovne zone Kantona Sarajevo važnije je nego ikad jer, kako je kazao, Kanton ima ponude investitora za dolazak u glavni grad BiH, ali Sarajevo nema ništa da im ponudi kad je u pitanju prostorna infrastruktura.

“Imali smo nekoliko upita od stranih investitora, od italijanskih do onih iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali svi oni traže lokaciju koja zadovoljava standarde modernog poslovanja. Mi takvu lokaciju trenutno nemamo i to je jedan od ključnih razloga zbog kojih Kanton treba imati svoju lokaciju koju će ponuditi budućim investitorima”, istakao je Delić.

Radio AS