Delić najavio uspostavljanje registara koncesija i imovine kojom upravlja Kanton Sarajevo

Na današnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo donesene su odluke uspostavljanju dva nova registra iz resora Ministarstva privrede. Riječ je o registru aktivnih ugovora o koncesiji dodijeljenih iz resora ministarstava i registru imovine prema Aneksu G Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za područje Kantona Sarajevo.

Ministar privrede KS Adnan Delić tim povodom je istakao da će uspostavljanje ova dva registra dodatno doprinijeti transparentnosti i dostupnosti podataka javnosti iz oblasti koncesija i imovine koja je predmet Aneksa G Sporazuma.

“Naša je namjera u potpunosti učiniti transparentnim sve procese u Ministarstvu privrede i već izvjesno vrijeme radimo na realizaciji tih procesa. Dosad smo uspostavili registre poticaja koji se dodjeljuju u Ministarstvu privrede, a uspostavljanjem registra aktivnih ugovora o koncesijama, kao i registra o imovini koja je predmet ovog Aneksa G Sporazuma, mi ćemo sve naše procese učiniti vidljivijima javnosti. Na taj način smanjuju se i mogućnosti koruptivnih i drugih bespravnih aktivnosti kod korištenja prirodnih resursa i javne imovine”, pojasnio je ministar Delić.

Prema njegovim riječima, u registar će se unositi, shodno Zakonu o koncesijama, javni podaci, a oni podrazumijevaju naziv davaoca koncesije, matični broj davaoca koncesije, naziv koncesionara, adresu sjedišta koncesionara, datum početka i datum završetka ostvarivanja koncesije, vrstu i lokaciju koncesije.

“Osim toga, u registar koncesija unosit će se i ugovori o ranije zaključenim koncesijama kojima do dana stupanja na snagu novog Zakona nije istekao rok trajanja koncesije, te svi ugovori koji će se zaključiti nakon stupanja na snagu ovog Zakona”, dodao je ministar.

Registar koncesija jedinstvena je elektronska evidencija koncesija dodijeljenih na području Kantona koji se formira na osnovu registara koncesija resornih ministarstava, a njime se garantuje dostupnost i javnost podataka, a prema današnjem Zaključku Vlade sva resorna ministarstva imaju obavezu da u narednih 60 dana donesu pojedinačne odluke o registru aktivnih ugovora o koncesiji dodijeljenih u njihovim resorima, a u skladu s odredbama važećeg Zakona o koncesijama.

Registar imovine koja je predmet Aneksa G Sporazuma sadržavat će podatke o popisanoj imovini kojom upravlja Kanton Sarajevo shodno ovom Sporazumu, a riječ je, kako je kazao ministar, o nekih 90 prostora koje je Ministarstvo privrede dosad uspjelo da evidentirati.

Uspostavljanjem ova dva registra Ministarstvo privrede ispoštovat će i preostale preporuke Federalnog ureda za reviziju o usklađenosti poslovanja s pozitivnim pravnim propisima.

Radio AS