Investicija od skoro 700.000 KM osigurava pitku vodu za stanovnike tri naselja u Hadžićima

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Općina Hadžići sa 696.770 KM finansiraju izgradnju potisnog i distributivnog cjevovoda pitke vode s dva rezervoara od po 100 kubika na području hadžićkog naselja Bare.

Izvođači radova su danas bili angažirani na gradnji prvog rezervoara R2 kapaciteta 100 kubika u podnožju Batalovog brda. Rezervoar R3 će se graditi ispod samog brda Oštrik.

Ovaj distributivni cjevovod je dio prepumpnog vodovodnog sistema “Garovci-Ban Brdo-Bare”, a namijenjen je za vodosnabdijevanje gornjeg dijela naselja Bare, vodosnabdijevanje stanovnika naselja Drozgometva, koji su ranije koristili vrelo “Danac”, te vodosnabdijevanje stanovnika naselja Gornji Miševići.

Radio AS