Oboljeli od dijabetes mellitusa-tip 1 dobijat će četiri besplatne trakice za mjerenje šećera u krvi dnevno

Izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva, koje je donijela Vlada KS danas, omogućeno je izdavanje većeg broja besplatnih trakica za mjerenje šećera u krvi oboljelima od dijabetes mellitusa-tip 1. 

Umjesto jedne trakice, bolesnicima u dobi iznad 18 godina koji primaju insulin ubuduće će biti izdavane četiri trakice za mjerenje šećera u krvi dnevno ili 200 trakica za 50 dana. Također, trudnice, te učenici i studenti od 18 – 26 godina starosti na intenziviranoj inzulinskoj terapiji ostvaruju pravo na 150 trakica za 50 dana.

Trakice će biti obezbijeđene iz sredstava ZZO-a.

Ministar zdravastva KS, prof.dr. Haris Vranić naglasio je da se na ovaj način ispravlja dugogodišnji diskriminatorski odnos sistema prema ovoj kategoriji naših oboljelih sugrađana u ostvarivanju njihovih prava na ova prijeko potrebna medicinska sredstva.

Istakao je da kontrola šećera u krvi kod ovih bolesnika mora biti kontinuirana, kao i da je to najbolji način za sprečavanje hipoglikemije i posljedica koje ona nosi.

“Zato su izmjene i dopune ovog akta veoma značajne za naše oboljele sugrađane”, naglasio je ministar Vranić.

Radio AS