Dio otkupljenog krompira domaćih proizvođača isporučen ustanovama socijalne zaštite u KS

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je, u saradnji sa Direkcijom za robne rezerve KS, obezbijedilo određene količine hrane za ustanove socijalne zaštite, kako bi se stvorile zalihe i korisnicima obezbijedilo kvalitetno pružanje usluga.

Radi se o viškovima merkantilnog krompira koji je u ovoj godini otkupljen od domaćih proizvođača, na inicijativu Ministarstva privrede.

Radio AS