KS: Visoka koncentracija polutanata u zraku u postepenom opadanju

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo (KS) na automatskim stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za PM10 od 50µg/m3 za prethodni dan, dok stanice Vijećnica i Hadžići nisu registrirale prekoračenja.

Izmjerene koncentracije ostalih praćenih polutanata su bile u dozvoljenim granicama.

Kako iz Stručnog tijela navode, i jutros su na spomenutim lokalitetima visoke koncentracije ovog polutanta i zrak je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, ali su u postepenom opadanju i stepen zagađenosti bi trebao postati umjereniji u naredna dva dana.

S povećanjem naoblačenja, od srijede se očekuje čist zrak.

Ovakva situacija u KS, kao i u većem dijelu regije, vlada već nekoliko dana, a razlog je daljinski transport sitne prašine iz pustinjskih i polupustinjskih područja centralne Azije.

Osim toga, na visinu koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5 značajno utiču i naši lokalni izvori emisije, dominantno ložišta za proizvodnju toplotne energije, kao i saobraćaj, saopšteno je iz Službe za protokol i press KS.

Radio AS