Do kraja godine biće uređen okoliš 37 sarajevskih škola i vrtića

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje realizuje projekat uređenja okoliša unutar i oko odgojno-obrazovnih ustanova i drugih javnih ustanova u KS.

Cilj ovog projekta je urediti i obnoviti okoliš, zaštititi ljudsko zdravlje i prava na zdrav život, a sve u svrhu osiguranja boljih uslova za odgoj i obrazovanje djece.

S tim u vezi, Ministarstvo je sa KJKP “Park” potpisalo Sporazum o realizaciji i finansiranju aktivnosti “Uređenje okoliša unutar i oko odgojno-obrazovnih ustanova”. Za ovu namjenu, Ministarstvo je u Budžetu KS za 2023.godinu izdvojilo 270.000 KM.

Sporazumom je planirano uređenje okoliša unutar i oko 37 odgojno-obrazovnih ustanova s područja Kantona Sarajevo, i to:

1. Srednjoškolski centar Vogošća

2. JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća

3. JU OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća

4. JU “Djeca Sarajeva”: Vrtić “Trešnjica” Vogošća

5. JU OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” Stari Grad

6. JU OŠ “Velešićki heroji” Novo Sarajevo

7. JU OŠ “Čengić Vila I” Novo Sarajevo

8. Osnovna muzička i baletska škola “Novo Sarajevo”

9. Srednja elektrotehnička škola Novi Grad

10. Peta gimnazija/ Gimnazija Dobrinja Novi Grad

11. JU OŠ “Skender Kulenović” Novi Grad

12. JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Novi Grad

13. JU OŠ “Džemaludin Čaušević” Novi Grad

14. JU OŠ “Behaudin Selmanović” Novi Grad

15. JU OŠ “Avdo Smajlović” Novi Grad

16. JU OŠ “Sokolje” Novi Grad

17. JU “Djeca Sarajeva”: Vrtić “Vjeverica” Novi Grad

18. JU “Djeca Sarajeva”: Vrtić “Lastavica” Novi Grad

19. Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” Ilijaš

20. JU OŠ Podlugovi” Ilijaš

21. “Sedma osnovna škola” Ilidža

22. “Druga osnovna škola” Ilidža

23. “Deseta osnovna škola” Ilidža

24. JU OŠ “6.mart” Hadžići

25. Srednja medicinska škola “Jezero” Centar

26. JU OŠ “Nafija Sarajlić” Centar

27. JU OŠ Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” Centar

28. JU OŠ Hasan Kaimija” Centar

29. JU OŠ “Alija Nametak” Centar

30. JU “Djeca Sarajeva”: Vrtić “Šareni voz” Centar

31. “Srednja mašinska tehnička škola” Centar

32. JU “Djeca Sarajeva”: Vrtić “Lužani” Ilidža

33. “Treća osnovna škola” Ilidža

34. JU OŠ “Izet Šabić” Vogošća

35. JU OŠ “Hamdija Kreševljaković” Stari Grad

36. JU OŠ “Edhem Mulabdić” Stari Grad

37. JU OŠ “Osman Nakaš” Novi Grad

U saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama koje imaju mogućnosti, a u cilju razvijanja svijesti o zaštiti okoliša, biće formirani urbani vrtovi koje će uređivati i održavati učenici i djeca ustanove.

Sporazumom se obavezuje KJKP “Park” da dostavi Ministarstvu specifikaciju troškova za sadni materijal, radove i usluge za svaku odgojno-obrazovnu ustanovu pojedinačno uz satelitske snimke predviđenih radova, te zbirne troškove uređenja okoliša u i oko odgojno-obrazovnih ustanova. “Park” se obavezuje da će sve radove završiti najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Ministarstvo je planiralo nastaviti realizirati navedene programske aktivnosti i u 2024. godini.

Radio AS