Ministarstvo zdravstva KS: Nabavljeno 548 doza pneumokoknih vakcina za djecu do pet godina

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uspješno je realizovalo nabavku 548 doza pneumokoknih vakcina namijenjenih djeci do 5 godina.

“Ova značajna nabavka pneumokoknih vakcina sprovedena je u skladu sa smjernicama Ministarstva zdravstva KS i finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS”, naglasio je ministar zdravstva KS prof. dr. Haris Vranić.

Vakcine će biti dostupne u Predškolskim dispanzerima JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, gdje će pedijatri roditeljima djece navedenog uzrasta ponuditi ove vakcine i primijeniti ih u skladu s preporučenim rasporedom davanja vakcine od strane proizvođača.

Važno je napomenuti da ova vakcina, iako izuzetno korisna, trenutno nije obavezni dio programa vakcinacije u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo zdravstva KS poziva sve roditelje da iskoriste ovu priliku da zaštite zdravlje svoje djece. 

“Nastavljamo sa koracima koji će ojačati zdravstveni sistem u KS”, navode iz Ministarstva zdravstva KS.

Radio AS