Dobra saradnja Sarajeva i Beča nastavlja se dvjema važnim manifestacijama u 2023. godini

Dobra saradnja Sarajeva i Beča naredne godine će biti krunisana održavanjem sadržajnih manifestacija “Dani Beča u Sarajevu” i “Dani nauke” koje će uključivati brojene seminare i konferencije, najavio je danas Ured Grada Beča u Sarajevu.

Šefica Ureda Tijana Purgić izjavila je za Fenu da je glavni cilj pomenute saradnje jačanje lokalne politike između Sarajeva i Beča radi poboljšanja kvaliteta života njihovih građana, u čemu Beč može puno pomoći kao grad s najboljim kvalitetom života po brojnim anketama.

“Saradnja sa Sarajevom već se odvija kroz projekte kao što je “Smart City” o digitalnoj i energetskoj tranziciji, ali i u oblastima vatrogastva, kulture i drugim”, iskla je Purgić.

Napomenula je da je Beč jedan od rijetkih gradova u svijetu koji ima svoje urede u inostranstvu, što samo pokazuje koliko važnosti pridaju saradnji s drugim gradovima.

Pomoćnik ministra saobraćaja KS Emir Hota rekao je da je dugogodišnja saradnja s Bečom rezultirala davanjem dobrog primjera Sarajevu kako da unaprijedi urbanu mobilnost, s obzirom na to da je Beč jedan od gradova koji je najrazvijeniji u toj oblasti.

“Beč sa svojim tramvajskim saobraćajem i razvojem novih naselja na periferiji može biti dobar promjer za razvoj naših planova”, kazao je Hota.

Stručna saradnica za kulturu i obrazovanje Grada Sarajeva Azra Šišman navela je da je Beč prošle godine pokrenuo master program studija i stručnog osposobljavanja uposlenika gradskih uprava prijateljskih gradova, među kojima je i Sarajevo.

Pojasnila je da je program osmišljen kao transfer znanja i iskustava grada Beča u oblastima u kojim su oni napredniji, ali i radi boljeg povezivanja gradskih uprava.

Radio AS