Općina Centar: Projektom “Hljeb i mlijeko” obuhvaćena 384 korisnika

Općina Centar Sarajevo u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt “Hljeb i mlijeko” u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 384 socijalno ugrožena starija sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

U općinskom budžetu za 2022. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 300.000 KM. Od navedenog iznosa 260.000 KM je obezbijeđeno za socijalno ugrožene penzionere, dok je 40.000 KM namijenjeno socijalno ugroženim osobama starijim od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

Za novembar 2022. godine među dobitnicima sredstava u iznosu od po 50 KM su 342 penzionera sa minimalnim primanjima, te 42 socijalno ugrožene osobe starije od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju a koje će dobiti sredstva u iznosu od po 70 KM.

Sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u skladu sa utvrđenim kriterijima na osnovu podnesenih zahtjeva.

Radio AS