Novo Sarajevo: Nastavak radova na ugradnji rampi za invalidna lica na stambenim objektima

Na području Općine Novo Sarajevo na osnovu zahtjeva savjeta mjesnih zajednica i osoba sa invaliditetom nastavljaju se radovi na ugradnji rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima.

Radi se o nabavci i ugradnji rampi, odnosno elektropodiznih kosih platformi i vertikalnih platformi (lift) za invalidna lica na lokacijama stambenih objekta kolektivnog stanovanja u ulicama: Porodice Ribar broj 51, Behdžeta Mutevelića broj 25, Nedima Filipovića br.15, Zagrebačka br.22, Paromlinska br.3 i Envera Šehovića br.22.

Do sada su radovi izvedeni na stambenim objektima u ulicama Zagrebačka broj 22 i Behdžeta Mutevelića broj 25, dok su u toku radovi na ugradnji vanjskog lifta na objektu u ulici Envera Šehovića br.22.

U narednom periodu očekuje se izvođenje radova i na ostalim pomenutim lokalitetima na području općine.

Radio AS