Dodijeljeno 407.498 KM pomoći za održivi povratak

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je nedavno raspisalo Javni poziv za podnošenje prijave za ostvarivanje finansijske pomoći za održivi povratak za povratnike u i van Kantona Sarajevo.

Sredstva dodijeljena kroz pomenuti poziv biti utrošena za realizaciju projekata manje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije infrastrukture, kao i za manje popravke stambenih jedinica u mjestu povratka, razvoj poljoprivrede za potrebe korisnika i članova njegovog domaćinstva, nabavku prehrambenih artikala, kupovinu školskog pribora i knjiga i za druge namjene koje su od važnosti za održivi povratak.

A kako bi kompletna aktivnost bila do kraja provedena, danas je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović potpisala sporazume i ugovore sa aplikantima, pravnim i fizičkim licima, koji su ispunili uslove propisane pomenutim pozivom.

Na ovaj način bit će dodijeljena finansijska pomoć održivom povratku dodijeljena u ukupnom iznosu od 407.498 KM.

“Ministarstvo je prvi put u više od 15 godina raspisalo Javni poziv za ovu namjenu, te dodijelilo ovaj iznos na veoma transparentan način svim aplikantima koji su zadovoljili sve uslove iz ovog  spomenutog poziva. Ovakva praksa dodjele finansijske pomoći za održivi povratak će se nastaviti i u narednoj godini, te će Ministarstvo u skladu sa mogućnostima nastaviti podržavati sve projekte i aktivnosti od značaja za povratnike”, istakla je, ovom prilikom, ministrica Prvulović.

Finansijska pomoć je dodijeljena za projekte koji se, između ostalog, odnose na sanaciju puta Strgačina-Dubac na teritoriji Opštine Rudo, asfaltiranje dijelova puta koji se nalaze na teritoriji Grada Zvornika, nabavku sijalica za uličnu rasvjetu u selima Opštine Srebrenica, izgradnju rasvjete u MZ Glogova-Opština Bratunac, izgradnju krova na tribinama stadiona F.K. Podrinje iz Janje.

Dodijeljena su finansijska sredstva za rekonstrukciju i sanaciju kupole pravoslavne crkve Hrama Svetog Preobraženja u Sarajevu i adaptaciju multimedijalne sale u Upravnoj zgradi Medžlisa Islamske zajednice Gacko.

Također, navedena pomoć je dodijeljena i za nabavku stoke, plastenika, motokultivatora, sanaciju stambenih jedinica i izgradnju objekata.

Finsijska sredstva su obezbijeđena i za nabavku školskog pribora za učenike povratnike slabijeg imovinskog stanja na području Grada Bijeljina i opština Ugljevik i Lopare kao i na teritoriji Grada Zvornika.

Radio AS