Izdvojeno 350.000 KM sanaciju fasade Historijskog muzeja i obnove pomoćnog terena stadiona Grbavica

Kanton Sarajevo je izdvojio 350.000 KM za projekte saniranja fasade na Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i obnove pomoćnog terena u okviru kompleksa stadiona Grbavica, inače smještenog  pored Sportske dvorane “Goran Čengić” u Općini Novo Sarajevo.

Ugovore o sufinansiranju ovih projekata potpisao je danas resorni ministar kulture i sporta KS Samir Avdić sa općinskim načelnikom Hasanom Tanovićem i direktoricama Historijskog muzeja i Zavoda za izgradnju KS Elmom Hašimbegović i Belmom Barlov, a u prisustvu premijera KS Edina Forte.

“Za radove na uređenju fasade i toplotne izolacije zgrade Historijskog muzeja izdvojeno je 200.000 KM. Cilj nam je da se ta prelijepa zgrada koja je bliska našim srcima, naš nacionalni spomenik uredi, uz napomenu da unutrašnjost objekta ostaje dio programskih aktivnosti ove Vlade i Ministarstva”, naveo je premijer Forto.

Direktorica Hašimbegović je istakla da u poslijeratnom periodu nije bilo radova na zgradi Historijskog muzeja, te da je rekonstrukcija neophodna odavno.  

Dio sredstava, kako je navela, bit će usmjeren i u radove na pasareli između glavnog izložbenog prostora i administrativnog dijele zgrade.

Za projekt uređenja sportske infrastrukture koja se nalazi u blizini dvorane ‘Goran Čengić’ izdvojeno je 150.000 KM.

Po riječima premijera, sredstva su obezbijeđena kroz rebalans ovogodišnjeg Budžeta, iako je podrška tom projektu bila planirana za narednu godinu.

“Radi se o pomoćnom igralištu Fudbalskog kluba ‘Željezničar’, gdje omladinske selekcije tog kluba obavljaju trenažni proces, kao i omladinski klubovi kantonalnog nivoa, a održavaju se i međunarodni turniri. Uz sredstva koja će u sanaciju uložiti Kanton i Općina, nadam se da će, već na proljeće, mladi koji tamo treniraju imati potpuno uređen infrastrukturni objekt. Radovima će biti obuhvaćena podloga terena, tribine, svlačionice, kao i prostor oko igrališta”, naveo je ministar Avdić.

Kako je istakao načelnik Tanović, za projekt obnove ovog terena Općina je izdvojila 300.000 KM.

“Stvaramo uslove za nesmetan trening i održavanje međunarodnih utakmica na tom terenu. Radit će se zamjena vještačke trave, poboljšat drenaža, proširit će se igralište. Sa radovima krećemo čim nam to vremenski uslovi dozvole”, najavio  je načelnik Tanović.

Radio AS