Dom zdravlja Kantona Sarajevo odredio dežure tokom novogodišnjih praznika

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, po već ustaljenom rasporedu, organizovat će dežure za vrijeme novogodišnjih praznika.

Od nedelje do utorka, 3. januara, od 7:30 do 20:00 sati dežurat će sljedeći domovi zdravlja:

Dom zdravlja Centar – Vrazova 11; Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1; Dom zdravlja Novo Sarajevo – Bihaćka 2; Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2; Dom zdravlja Ilidža – Mustafe Pintola 1; Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart 14; Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52; Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6.

Ambulanta porodične medicine Trnovo dežurat će za ovu opštinu. Dežura na ovom lokalitetu trajat će od 8:00 do 16:00 sati.

Radio AS