Ekonomsko-socijalno vijeće KS održat će tematske sjednice o tržištu radne snage i o stanju u zdravstvu

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, prva u novom sazivu, održana je jučer.

Sjednicom je predsjedavala ministrica za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković, koja je na poziciju predsjedavajuće ESV-a KS imenovana u ime Vlade.  

Novoimenovani članovi ovog tijela su i premijer KS Nihad Uk, te ministri finansija i privrede u Vladi KS Emir Dedović i Zlatko Mijatović.

Na sjednici je usvojen izvještaj o radu ESV-a KS za 2022., kao i Program rada ESV-a za tekuću godinu. Na prijedlog predstavnika poslodavaca, u Program rada uvršteno je održavanje tematskih sjednica o pitanjima tržišta radne snage, kao i o stanju u zdravstvu i položaju zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo, na prijedlog predstavnika sindikata.

Ekonomsko-socijalno vijeće je nadležno za vođenje zajedničkih aktivnosti u oblasti ekonomske, socijalne i razvojne politike, afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava i interesa zaposlenika i poslodavaca, te razvijanje sistema kolektivnog pregovaranja.

Vijeće čini 12 članova, odnosno predstavnika Vlade KS, Udruženja poslodavaca, kao i Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata KS.

Uz predsjednicu Pavić Pečenković, u rukovodstvu ESV-a su i potpredsjednici Safudin Čengić, ispred Udruženja poslodavaca, te Franjo Rener, ispred Saveza samostalnih sindikata BiH – Kantonalnog odbora KS.

Radio AS