Elektronsko uvezivanje CIPS-ove i baze podataka zemljišne knjige radi lakše prijave prebivališta

Elektronsko uvezivanje CIPS baze podataka MUP-a Kantona Sarajevo i baze podataka zemljišne knjige ZK ureda Općinskog suda Sarajevo, radi olakšavanja i skraćivanja procesa dobijanja ličnih dokumenata građanima, tema je koja je bila u fokusu današnjeg sastanka koji je iniciralo Ministarstvo pravde i uprave KS. Sastanku su prisustvovali ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, ministar pravde FBiH Mato Jozić i predsjednica Općinskog  suda Janja Jovanović.

Na sastanku je utvrđen zajednički interes, kao i put da se ovaj problem što prije riješi.

Razgovarano je o konkretnim zaduženjima institucija u vezi sa uspostavljanjem elektronskog sistema koji će, između ostalog, omogućiti da građani  Kantona Sarajevo cjelokupnu proceduru izdavanja ličnih dokumenata završe na šalter sali MUP-a KS, bez odlaska u sud po izvadak iz zemljišnih knjiga.

“Cilj je olakšati građanima, smanjiti gužve i čekanja pred ZK uredom, ali i ubrzati aktivnosti na uvezivanju baza podataka, jer se u narednoj godini očekuje povećan broj zahtjeva za izdavanje ličnih karti”, navela je ministrica Softić Kadenić.
Kako je istaknuto, čekanje u redovima ispred šalter sala ZK ureda Općinskog suda je ogroman i nedopustiv teret  za  građane, dok u isto vrijeme svi podaci postoje u elektronskoj bazi.

Donošenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH propisano je da građani za dobijanje lične karte moraju pribaviti i dokaz o vlasništvu stana, čime su im dodatno otežane procedure.

Kako je navedeno, aktivnosti će se implementirati kroz omogućavanje pristupa službenicima MUP-a KS softveru “E-grunt”, koji je u nadležnosti Federalnog ministarstva pravde. Najavljeno je da bi u narednom periodu kroz ovaj softver mogla biti omogućena dostupnost baze podataka zemljišne knjige i notarima i poreskim upravama u Kantonu Sarajevo, što će dodatno olakšati i druge procedure građanima.

Radio AS