Federalno ministarstvo prostornog uređenja odbilo zahtjev “Vatre” za legalizaciju dograđenog objekta

Nakon što je bio zapečačen dio ugostiteljskog objekta “Vatra” u ulici Ferhadija, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je stigao zahtjev za legalizaciju dograđenog objekta. Međutim, zahtjev je odbijen.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u martu ove godine zapečatila je dio ugostiteljskog objekta “Vatra” u Sarajevu u ulici Ferhadija.

Tada zbog neposjedovanja odobrenja za upotrebu izdato je rješenje kojim je naložena upravna mjera obustavljanja upotrebe dograđenog dijela poslovnog prostora.

Nakon toga “Vatra” d.o.o. je uputilo je federalnom ministarstvu prostornog uređenja zahtjev za legalizaciju dograđenog objekta iz ulice Ferhadija 4 u Sarajevu, kao i za pretvaranje stambenog prostora u poslovni, u stambeno poslovnom objektu u ulici Ferhadija 4.

Federalno ministarstvo je donijelo rješenje kojim se ovaj zahtjev odbija kao neosnovan.

U obrazloženju je navedeno da predmetni upravni postupak okončan je rješenjem kojim je odbijen zahtjev investitora “Vatre” za izdavanje pomenutih odobrenja na zemljištu koje se nalazi u granicama obuhvata Historijskog urbanog krajolika Sarajevo, koji je proglašen nacionalnim spomenikom BiH.

U obnovljenom upravnom postupku, ovo Federalno ministarstvo je ponovo razmotrilo odredbe važećih zakona i odluka koje se odnose na predmetni zahtjev, te je u skladu s odredbama člana 133. Zakona o upravnom postupkum investitoru upućen dopis kojim je zatraženo izjašnjenje na sve okolnosti u vezi s predmetnim zahtjevom.

Radio AS