Finansijska podrška Općine Novo Sarajevo sanaciji Odsjeka za patologiju Opće bolnice

Načelnik Općine Novo Sarajevo Haris Tanović i direktor Opće bolnice ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ Ismet Gavrankapetanović potpisali su ugovor o finansijskoj podršci za sanaciju Odjeljenja za patologiju sa prosekturom te bolnice.

Direktor Gavrankapetanović istaknuo je da broj usluga, koje taj odjel pruža, najbolje pokazuje važnost početka rekonstrukcije Odjeljenja za patologiju.

“Indeks je 132 posto, što znači da je značajno uvećanje u prošloj godini. Vrijedno osoblje Patologije marljivo radi, pokušat ćemo stvoriti sve uvjete za daljnje unaprijeđenje prostora, funkcionalnosti i tehnike u okviru naših mogućnosti. Stavit ćemo odmah u proceduru novac predviđen za idejni projekt. Potom ćemo, nadam se, raditi i rekonstrukciju”, naglasio je u izjavi za novinare.

Kako je istaknuo Tanović, Općina Novo Sarajevo prepoznala je hitnost molbe Opće bolnice a cjeneći i interes i zaštitu zdravlja stanovništva, izdvojila 20.000 KM za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Odsjeka za patologiju sa prosekturom.

“Veliki broj pacijenata obrađuje se kroz patohistološke analize, a materijal se čuva u posebnim uvjetima. Taj prostor je bitan i zbog toga što se ‘naslanja’ na Operativni blok, a radi kvalitetnog funkcioniranja i tog dijela bilo je bitno da se krene sa tim projektom. Zasad krećemo sa projektnom dokumentacijom za Odjeljenje za patologiju za prosekturom, izradu projektne dokumentacije i glavnog projekta”, kazao je Tanović.

Odjeljenje za patologiju Opće bolnice Sarajevo smješteno je u kvalitetnom prostoru, ali od 1973. godine ništa značajnije tu nije rađeno. Zato je planirana, kako je kazao direktor Gavrankapetanović, detaljna i kvalitetna rekonstrukcija. Kadrovski su popunjeni, rade maksimalno. Ako se bude nastavilo istim tempom, direktor Opće bolnice kaže da će im biti potreban dodatni kadar u toj oblasti.

Kompletna građevinska sanacija Operacionog bloka Opće bolnice u Sarajevu projekt je visoke vrijednosti i kandidiran je za finansiranje na drugim nivoima vlasti. Prethodno je neophodno prioritetno uraditi projektnu dokumentaciju sanacije Odjeka za patologiju sa prosekturom.

Radio AS