Forto i Nikolić pružili podršku formiranju vijeća mladih KS

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić primili su danas predstavnike Vijeća mladih Federacije BiH – generalnog sekretara Nedima Alibegovića i projektnog koordinatora Merisa Bećovića.

Oni su premijera i ministricu upoznali s aktivnostima koje su posljednjih mjeseci provodili po pitanju omladinskog organizovanja u općinama Kantona Sarajevo, s ciljem osnivanja vijeća mladih na kantonalnom nivou, s obzirom da ono trenutno ne postoji.

Premijer Forto i ministrica Nikolić izrazili su punu podršku fomiranju kantonalnog vijeća mladih te su naveli da će Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstvo pravde KS što prije sprovesti neophodne procedure.

Tokom današnjeg susreta predstavnici Vijeća mladih FBiH informirali su premijera i ministricu o svojim aktivnostima, te su naveli da im je fokus na jačanju kapaciteta omladinskih udruženja, infomiranje i zagovaranje.

Radio AS