Grad Sarajevo planira gradnju skywalka na Špicastoj stijeni

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić predložila je gradnju skywalka iznad glavnog grada. Planirano je da se ovaj atraktivni vidikovac napravi na području općine Stari Grad, tačnije na lokalitetu Špicasta stijena.

Ova lokacija je predložena nakon što je Služba za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove Grada Sarajeva obišla, kako je navedeno u aktu kojim se tretira ovo pitanje, sve značajne lokalitete za provedbu ovakvog projekta.

Kao razlozi zašto je predloženo navedeno područje istaknuti su:

  • Postojanje dobre morfološke podloge terena za skywalk;
  • Postojanje dodatnih sadržaja na širem lokalitetu (Park šume prijateljstva Turske i Bosne i Hercegovine, Muzej 105. motorizovane brigade);
  • Postojanje dobre saobraćajne infrastrukture;
  • Prirodni ambijent, za koji je naglašeno da neće biti narušen.

Zavod za planiranje Kantona Sarajevo je Gradu Sarajevu dao pozitivno mišljenje za ovaj projekat. Tvrdi se da pristup do skywalka kroz šumu ne bi trpio značajne intervencije, niti da bi se narušio šumski fond te da bi se u većoj mjeri koristile postojeće pješačke staze.

U ovoj godini je planirana izrada idejnog i glavnog projekta za skywalk. Nije poznato koliko će gradnja koštati.

Podsjećamo, Općina Novo Sarajevo planira gradnju skywalka na brdu Hum. Najavljeno je i da će ovaj dio Sarajeva biti obogaćen dodatnim sadržajem.

klix.ba

Radio AS