Građani najviše odlažu papir i karton u reciklažno dvorište u Paromlinskoj

Nedavno otvoreno Reciklažno dvorište na području Općina Novo Sarajevo u ulici Paromlinska br. 64, već je u fokusu građana.

Najvećim dijelom od reciklažnih sirovina se odaže papir i karton, te plastična ambalaža. Zabilježeno je odlaganje i kabastog otpada gdje je jedan od kontejnera danas ispražnjen.

“Kada vidimo ovakve situacije, da sve veći broj građana počinje mijenjati svoje navike za odlaganje otpada bivamo ohrabreni da još bolje nastavimo aktivnosti na poboljšanju nivoa javne higijene na području Kantona Sarajevo”, saopšteno je iz KJKP “Rad”.

Radio AS