Građani razgovarali s načelnikom Mandićem o urbanoj transformaciji ulice Franca Lehara

U četvrtak je na zelenoj površini u sjevernom dijelu Bulevara Franca Lehara u Općini Centar u Sarajevu načelnik Srđan Mandić razgovarao s predstavnicima Savjeta Mjesne zajednice i okupljenim građanima o urbanoj transformaciji ovog lokaliteta.

Naime, Općina Centar Sarajevo je u saradnji sa UNDP, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Gradom Sarajevo pokrenula inicijativu pod nazivom “Urban Lab Franca Lehara”. Ovom prilikom anketirani su svi prisutni građani, koji su iznosili ideje i prijedloge za urbanu transformaciju ovog lokaliteta.

Tokom razgovora načelnik Mandić je istakao da se preuređenje neće raditi bez saglasnosti građana koji žive na ovom prostoru i svakodnevno svoje slobodno vrijeme provode upravo na ovim zelenim površinama.

Građani na čiju inicijativu je i organizovan ovaj sastanak, iznijeli su svoje viđenje problema, ali i neke ideje kako da ih riješe. Najveći izazov predstavlja rješavanja problema saobraćaja u mirovanju.

Nakon prikupljanja svih podataka iz anketnih listova i analize, bit će predloženo nekoliko rješenja, kroz koja će se nastojati ispuniti zahtjevi građana. Po završetku ove faze bit će organizovan novi sastanak sa građanima na istom mjestu, kako bi im biti prezentirani prijedlozi rješenja.

Radio AS