Završena velika akcija čišćenja na području opštine Centar

Završena je velika akcija čišćenja na području općine Centar Sarajevo koja je trajala pet dana.

Akcija, koju je pokrenulo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Centar, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJU za zaštićena prirodna područja, DVD Bjelave, mjesnim štabovima civilne zaštite, odvijala se u svih 19 mjesnih zajednica ove općine.

Ručno je očišćeno blizu 300.000 kvadrata površina, te su prikupljene oko 63 tone otpada. Korištenjem mehanizacije očišćeno je 409.000 kvadratnih metara, a prikupljene su oko 44 tone pijeska i zemlje. Oprano je 167.800 kvadrata površina, a sa divljih deponija uklonjene su blizu 73 tone raznog otpada.

Radilo se na uklanjanju kabastog, nepropisno odloženog i miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava sa javnih površina. Tretirane su javne površine koje su obuhvaćene programima i operativnim planovima kao i dio površina koje nisu u planu redovnog održavanja.

Podsjećamo, Ministarstvo je u saradnji sa kantonalnim preduzećima provelo akcije čišćenja i na području općina Stari Grad, Ilidža i Vogošća, a u ponedjeljak počinje akcija čišćenja na području općine Novi Grad Sarajevo.

Radio AS