Ilidža: Usvojen Rebalans Budžeta za 2022. godinu

U Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža održana je 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža, kojoj je prisustvovalo 29 vijećnica i vijećnika, ali i načelnik Nermin Muzur sa pomoćnicima i šefovima službi.

Općinsko vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilidža za period 1. januar – 30. juni 2022. godine, a usvojen je i finansijski izvještaj za isti period, kao i Rebalans Budžeta Općine Ilidža za 2022. godinu.

Pomoćnik načelnika za finansije u svom izlaganju naglasio je kako je zabilježen rast na prihodovnoj, ali i na rashodovnoj strani Budžeta.

“Neosporna je činjenica da imamo 30 % realizacije budžeta, što će značiti da ćemo na kraju godine sasvim sigurno imati veći iznos, a koji će, vjerujemo, značiti i rekordno izvršenje budžeta. S obzirom na to da realizacija budžeta prati druga konta, u izvještaju nije bilo moguće prikazati stvaran tok sredstava koji su usmjereni ka kapitalnim projektima. Oni će biti prikazani u izvještaju na kraju godine, koji će potvrditi sav rad koji je bio vidljiv na terenu”, rekao je načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur tokom svog obraćanja.

Radovi na terenu najbolji su pokazatelj koliko je posla urađeno na pojedinim kapitalnim projektima.

“I sami možete vidjeti na terenu koliko je posla urađeno ali će to tek biti prikazano u izvještaju na kraju godine. Posebno smo zadovoljni poslom koji obavlja JP Ilidža, te ćemo nastojati da u narednom periodu njima delegiramo što više poslova, što bi nam u budućnosti trebalo olakšati procedure i procese, ali i radove”, naglasio je Muzur.

Načelnik je apelovao na sve da s posebnom pažnjom pristupe izradi nacrta budžeta za narednu godinu, a poručio je da će on i općinske službe biti na raspolaganju svima kako bi se kreirao što bolji nacrt budžeta za 2023. godinu.

Općinsko vijeće Ilidža dalo je i podršku Sporazumu o saradnji na realizaciji projekta izgradnje JU Jedanaesta osnovna škola Ilidža, što je još samo jedan korak ka izgradnji škole u naselju Stup.

Na 17. Redovnoj sjednici usvojen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja. Prema ranijim odredbama ovog Pravilnika samo jedno dijete iz porodice je moglo biti korisnik ovog prava, no to u budućnosti više neće biti slučaj.

Podršku Općinskog vijeća Ilidža dobio i jedan od najznačajnijih postratnih projekata, a obnova premjera aviosnimanjem bit će uskoro nastavljena na području Osjeka i Blažuja, dok bi će se u narednoj godini ovaj projekt odvijati na području katastarskih općina Hrasnica i Butmir.

Posebnim zaključkom OV Ilidža je zadužilo načelnika Općine, Nermina Muzura, da do naredne sjednice iznađe modus koji bi bilo predložen Vladi Kantona Sarajevo, kako bi se konačno krenulo u proces instaliranja videonadzora na području općine Ilidža.

Na samom početku sjednice, učenjem Fatihe i minutom šutnje, svi prisutni odali su počast Azreti Grebović, dugogodišnjem sekretaru Općinskog vijeća Ilidža, koja je na bolji svijet preselila 18. septembra ove godine. O rahmetli Azreti i njenom neizmjernom doprinosu u radu Općine Ilidža i Općinskog vijeća prisutnima je, s velikim pijetetom, govorio zamjenik predsjedavajućeg OV Ilidža, Samir Avdić.

Radio AS