OV Stari Grad usvojilo niz odluka s ciljem pomoći učenicima, studentima i socijalno ugroženima

Na prijedlog načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojilo niz odluka iz oblasti obrazovanja, boračko-invalidske i socijalne zaštite čime će se omogućiti znatno veća izdvajanja za učenike i studente, djecu s hroničnim oboljenjima i socijalno ugrožene.

Prošlog mjeseca načelnik Hadžibajrić najavio je da će se u budžetu za 2023. godinu planirati za milion maraka više sredstava kako bi se pomoglo ovim kategorijama.

Usvajanje novih pravilnika i izmjena postojećih koji regulišu navedene oblasti, omogućit će provedbu najavljenog obećanja općinskog načelnika, te je od velikog značaja što su i vijećnici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo dali podršku za ove izmjene. Razlozi za donošenje ovakvih mjera su sve veći troškovi života, povećanje broja nezaposlenih i socijalno ugroženih, kao i sve većem odlivu mladih ljudi.

Stipendije učenici 150 KM, studenti 200 KM

Usvajanjem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata, učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih zanata – obrta/zanimanja, te djece boračke populacije omogućeno je da za studente Starog Grada u školskoj 2022/23. godini mjesečna stipendija iznosi 200 KM, a za učenike srednjih škola 150 KM. Imajući u vidu sve manji broj učenika starih zanata, ali i deficitarnih zanimanja za koje postoji sve veća potražnja, načelnik Hadžibajrić predložio je da se i ove stipendije za učenike povećaju na iznos od 200 KM u nadi da će se učenici dodatno stimulisati za ove vrste poslova.

Jednokratne novčane pomoći 800 KM – godišnje

Jednoglasno je usvojen i predloženi Pavilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć licima u stanju socijalne potrebe. Jednokratna finansijska pomoć licima u stanju potrebe iznosit će 800 KM u toku jedne kalendarske godine uz ispunjavanje uslova propisanih novim Pravilnikom. Zahtjevi će se podnosti na početku godine i sredstva će se isplaćivati odmah po obradi zahtjeva i utvrđivanju opravdanosti. Za liječenje u BiH građani Starog Grada moći će dobiti jednokratnu pomoć Općine u iznosu od 1.200 KM, a za liječenje van granica BiH 1.600 KM.

Prvi put uveden Pravilnik o naknadi za djecu s hroničnim oboljenjima

Kroz novi Pravilnik o dodjeli novčane pomoći djeci sa hroničnim oboljenjima i djeci sa poteškoćama u razvoju, posebna pažnja posvećena je djeci sa hroničnim oboljenjima kao što su karcinom, šećerne bolesti, leukemija, celijakija, epilepsija i drugo.

Porodice sa djecom sa hroničnim oboljenjima imaju velike godišnje izdatke, tako da će usvajanjem ovog Pravilnika ove porodice od sada imati mjesečnu naknadu u iznosu od 150 KM čime će im se barem malo olakšati i pomoći da se lakše nose sa životnim nedaćama.

Općinsko vijeće usvojilo je danas većinom glasova i niz odluka iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i privrede, te izvještaj o realizaciji budžeta Općine Stari Grad za period od 01.01 do 30.06.2022. godine.

Vijeću su danas predočene i informacije nadležnih službi o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola na području općine Stari Grad Sarajevo na kraju školske 2021/2022. godine, te o broju upisanih učenika u prvi razred osnovne škole sa područja Općine Stari Grad Sarajevo za školsku 2022/2023. godinu.

Radio AS