Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 10.05.2022. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za sutra su planirani radovi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Derviša Numića, Soukbunar, Faletići, Semizovac, Poturovići, Nebočaj, Krivoglavci, Svrake, Donja Vogošća, Čeljigovići, Krka, Sedrenik, Šejh Juje, Panjina kula, Reisa Fehima Spahe, Reisa Fehima Spahe čikma, Gornji Velešići, Borak, Šehitluci, Osik, Briješće brdo, Orahovačka, Alija Prijepoljac Cuni, Humska i Aleksandra Puškina.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Radio AS