Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 22.04.2022. godine

U petak, 22.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Omera Kovača, Armije RBiH, Halilbašića, Braće Eskenazi, Džeka, Šerina, Sepetarevac, Abdesthana, Armaganuša, Ablagin sokak, Blagovac II, Kobilja glava, Braće Planja, Borak, Tvornička, Šanac, Rajlovac i Ahatovićka.

Za petak, 22.04.2022. planiran je nastavak radova i zamjena zatvarača na spoju ulica Asima Ferhatovića i Bolnička. U sklopu navedenih radova, doći će do prekida u vodosnabdijevanju od 15:00h u pomenutim ulicama, a do pada pritiska u sistemu doći će u ulicama: Safeta Pašalića, Ahmeda Muratbegovića, Ismeta Mujezinovića, Muhameda Hevaije Uskufije, Fikreta Ploče, Mustafe Busuladžića, Asafa Serdarevića, Nusreta Fazlibegovića i Osmana Krupalije.

“Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova”, saopštili su iz Vodovoda.

Radio AS