Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 28.04.2022. godine

U četvrtak, 28.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Jahiela Fincija, Timurhanova, Harbina, Iza bašće, Hošin brijeg, Mali Kačanik, Sarajevskih gazija, Braće Morić, Hendina, Hulusina, Braće Planja, Borak, Babin do (Bjelašnica), Ahatovićka, Briješće brdo, Grada Bobovca, Muhameda Hadžijahića i Blagovac III.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Radio AS