Od 30.04 do 06.05. akcija prikupljanja kabastog i odvojenog otpada na području Novog Grada

Proljetna akcija čišćenja u Kantonu Sarajevo, nastavlja se u Općini Novi Grad od 30.04 i traje do 06.05.2022. godine.

Donosimo plan akcije “OČISTI – RECIKLIRAJ” za Općinu Novi Grad Sarajevo.

KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo realizovat će aktivnost uređenja školskih dvorišta, 05.05.2022. god. u OŠ “Skender Kulenović” i 06.05.2022. god. u OŠ “Umihana Čuvidina” sa početkom u 10 sati.

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i Ekopak u periodu od 30.04. do 06.05.2022. godine na području Općine Novi Grad postavit će zelene zvonaste kontejnere na četiri lokacije gdje će građani imati mogućnost da odlože AMBALAŽNO STAKLO na sljedećim lokacijama:
– ulica Dobrinjske bolnice pp br. 5,
– ulica Trg grada Prato pp br. 10,,
– ulica Geteova br. 15,
– ulica Trg Barcelone br. 1.

Proljetnom akcijom građani će imati mogućnost odlaganje ELEKTRONSKOG i ELEKTRIČNOG OTPADA putem mobilnog reciklažnog dvorišta, a pored navedenog otpada i odlaganje ambalažnog otpada kao što je: PAPIR, KARTON, PET ambalaža, NAJLON, AMBALAŽNO STAKLO.

Mobilno reciklažno dvorište će biti operativno šest dana u sedmici, sa izuzetkom petka, prema sljedećem rasporedu lokacija i termina:

30.04.2022. godine
– Brčanska (kod obdaništa) – od 12 do 15 sati.
– Nova Otoka – Tibra – od 15 do 18 sati.

01.05.2022. godine
– Geteova (kod škole)
– od 12 do 15 sati. – Nerkeza Smailagića (kod škole) – od 15 do 18 sati.

02.05.2022. godine
– Trg grada Prato – od 12 do 15 sati.
– Dorinjske bolnice br. 5 – od 15 do 18 sati.

03.05.2022. godine
– Vase Butozana (kod AMKA) – od 12 do 15 sati.
– Trg zlatnih ljiljana (kod skloništa) – od 15 do 18 sati.

04.05.2022. godine
– Teheranski trg br. 4 – od 12 do 15 sati.
– Trg solidarnosti (kod pijace) – od 15 do 18 sati.

05.05.2022. godine
– Trg ZAVNOBIH-a (kod CIPS-a) – od 12 do 15 sati.
– Trg međunarodnog prijateljstva (kod Domoda) – od 15 do 18 sati.

“Pozivamo građane da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u ovoj akciji. Više informacija o proljetnoj akciji možete dobiti putem viber poruka na broj 062 00 22 44”, saopšteno je.

Radio AS