Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 30. maj 2022. godine

U ponedjeljak, 30.05.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Brezanska, Muvedina Ramovića, Remze Ahmetovića, Uglješe Uzelca, Splitska, Muhameda Hadžijahića, Vrbanjuša, Humska, Sarajevskih gazija, Dolina, Pećina, Krivoglavci, Borak, Numan-paše Čuprilića, Kakrinjski put, Začardak, Emira Šabanije, Safeta Isovića, Ibrahima Pečevije, Ejuba Delalića i Muhidina Čomage.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Radio AS