Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 02., 03. i 04. april 2022. godine

U subotu, 02.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Maršala Tita, Reisa Džemaludina Čauševića i Turhanija.

U nedjelju, 03.04.2022. godine, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Maršala Tita,Valtera Perića i Nalina.

U ponedjeljak, 04.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Tahmiščina, Kršilovac, Hendek, Zaima Šarca, Fikreta Ploče, Evlije Čelebije, Mlini, Bardakčije, Braće Begić, Mehmeda Handžića, Papučina, Boraca Zlatišta, Trebevićka, Nebočaj, Kobiljača, Remze Ahmetovića i Lasičke Megare.

“Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima”, saopšteno je iz ViK-a.

Radio AS