Izmjene u odvijanju prevoza na liniji Sutjeska-Vogošća i Vogošća-Tihovići

U periodu od 17. do 26. juna, u vremenu od 17 do 23 sata, doći će do izmjena u odvijanju javnog gradskog prevoza zbog održavanja manifestacije “Vogošćanski dani“ i privremene izmjene saobraćaja u ulici Jošanička. 

Prema obavještenju KJKP GRAS, autobuska linija 21 Sutjeska-Vogošća i minibuska linija 60 Vogošća-Tihovići saobraćat će djelimično izmijenjenom trasom kretanja.

Naime, kretat će se tako što će iz ulice Jošanička u pravcu Sutjeske i Tihovića skrenuti i saobraćati ulicom Akifa ef. Biserovića do ulice Igmanska, a zatim nastaviti ustaljenom trasom.

Radio AS