Javni poziv za sufinansiranje organizovanja naučnih skupova iz oblasti zdravstva u KS

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje organiziovanja naučnih skupova iz oblasti zdravstva na području Kantona Sarajevo u 2022. godini.

Više informacija o ispunjavanju opštih i posebnih uslova ovog javnog poziva zainteresovani mogu potražiti na službenoj web stranici Ministarstva zdravstva, gdje se može preuzeti i prijavni obrazac.

Organizatori naučnih skupova iz oblasti zdravstva u Kantonu Sarajevo imaju mogućnost da ostvare pravo na sufinansiranje dijela troškova organizovanja ovih skupova.

Sredstva za ovu namjenu previđena su Budžetom Ministarstva zdravstva KS za 2022. godinu.

Radio AS