Kafedžić: Borba protiv korupcije je dugotrajan proces

Da li možemo sigurno prijaviti korupciju, jesmo li zaštićeni? Kako da se postavimo u slučajevima kada su u pitanju naši najbliži koji su bolesni, ili im je potrebna neka usluga a zavise od koruptivnih službenika? Šta je korupcija i kako je prepoznati u svakodnevnom životu u školi, na fakultetu? To su bila samo neka od pitanja koja su upućena panelistima skupa “Korupcija u javnom sektoru” održanom u Sarajevu u sklopu projekta “YouTHink – rekli smo ne korupciji” koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Više od 80 mladih su imali priliku razgovorati sa Erduanom Kafedžićem, šefom Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta Kantona Sarajevo, Anesom Hrnjićem sa Ekonomskog fakulteta i predstavnicima OCD Eminom Šehić i Enom Porčom.

“Borba protiv korupcije je dugotrajan proces u koji se trebaju uključiti institucije, pravosuđe, akademska zajednica i, što je najvažnije, vi mladi jer vi ste ključni za taj proces. Stoga je potrebno raditi na poboljšanju neformalnog obrazovanja mladih o borbi protiv korupcije, informisati ih o mogućnostima i načinu prijave koruptivnih radnji, provoditi istraživanja i analize o percepciji korupcije kod mladih”, istakao je Kafedžić.

Pored toga govorio je o konkretnim postignućima Ureda u borbi protiv korupcije, broju prijava koje su podnesene i rezultatima rada koje je ovaj Ured ostvario u borbi protiv korupcije posebno u javnom sektoru.

Anes Hrnjić, je prisutnima pojasnio primjere i definicije korupcije i govorio o ličnoj hrabrosti, angažmanu i integritetu pojedinca kao preduslovu društva bez korupcije.

“U BiH korupcija predstavlja jednu od najvećih barijera daljnjem ekonomskom rastu i razvoju zemlje, ali i procesima euroatlantskih integracija”, naglasio je Hrnjić.

Panelistica Ena Porča je istakla da “korupcija prodire u sve sfere društva i tako se gradi okruženje nepovjerenja i sve veći osjećaj bespomoćnosti i ljutnje kod mladih zbog toga je edukacija mladih o ovim temama najbolji način za gradnju dobrog društva”.

Emina Šehić je govorila o tome kako se protiv korupcije bori aktivno na društvenim medijima i putem svojih podcasta.

Mladi su na panelu dobili mnoge informacije o raznim oblicima i pojavama korupcije, od zapošljavanja u javnom sektoru, preko izdavanja lažnih diploma svjedočanstava do dobijanja spornih građevinskih dozvola, raznih potvrda, usluga i roba. Saznali su i kako sigurno mogu prijaviti korupciju. Projekat nastavlja organizacijom Anti-korupcijske akademije za mlade početkom iduće godine, sapćeno je iz Udruženja “Ja bih u EU”. 

Radio AS