Kanton Sarajevo će studentima UNSA s prosjekom osam i većim platiti školarine u 2022/2023. godini

Na dnevnom redu jučerašnje Hitne sjednice Skupštine KS bila je aktuelna problematika (ne)plaćanja školarina na fakultetima Univerziteta u Sarajevu.

Nakon brojnih diskusija i usaglašavanja, Skupština je jednoglasno donijela zaključak kojim je zadužila Vladu KS da svim samofinansirajućim studentima Univerziteta u Sarajevu koji su položili sve ispite u akademskoj 2021/2022. godini s prosjekom ocjena 8 i većim izvrši plaćanje školarine u 2022/2023. godini.

U slučaju da su studenti iz ove kategorije već izvršili uplatu za spomenuti period, obavezuje se Ministarstvo finansija KS da tim studentima izvrši povrat uplaćenih sredstava.

“Zadužuju se rektor i Senat Univerziteta u Sarajevu da u roku od sedam dana dostave Ministarstvu finansija KS tačan spisak studenata koji ispunjavaju gore navedene uslove s pripadajućim rješenjima o povratu sredstava”, stoji u sinoć usvojenom zaključku Skupštine KS.

Radio AS