Kantoni u FBiH pozvani da podrže inicijativu za ostvarivanje prava bolovanja roditelja djece oboljele od raka

Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” pozvalo je kantone u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine da hitno podrže inicijativu za ostvarivanje prava bolovanja roditelja djece oboljele od raka.

Udruženje je u utorak podsjetilo da je tokom ovogodišnjeg 15.februara, Međunarodnog dana djece oboljele od raka, stavilo je akcent na rješavanje problema bolovanja roditelja djece oboljele od malignih bolesti te obnavljanja inicijative na istu temu, a koju su uputili prema odborima za zdravstvo i rad i socijalnu zaštitu, te Komisiji za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Inicijativa ima za cilj uvođenje ostvarivanja prava na bolovanje roditelja/staratelja djece oboljele od malignih bolesti tokom dijagnostike i aktivnog liječenja, te za vrijeme korištenja bolovanja da imaju pravo na 100 posto zarade od plate, radi intenzivne njege i brige o djeci. Ukinuti potrebu prisustva roditelja/staratelja na komisiji za bolovanje te uvesti mogućnost otvaranja bolovanja na osnovu uspostavljene dijagnoze od strane hematoonkologa/onkologa da roditelj/staratelj kojem je odobreno bolovanje nije obavezan prisustvovati na komisiji za produženje bolovanja.

Kako navode, ovo su ujedno bili zahtjevi roditelja oboljele djece, a to bi se pravo ostvarilo kroz izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Nakon inicijalnog sastanka, 2.marta 2022.godine, u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH sa predsjednicima i članovima Odbora za zdravstvo, Odbora za rad i socijalnu zaštitu i Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda svoju podršku ovoj inicijativi većinskim izglasavanjem unutar odbora i komisije svoju podršku su dali Odbor za rad i socijalnu zaštitu i Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, dok unutar Odbora za zdravstvo nije pružena većinska podrška.

U daljoj proceduri, Odbor za rad i socijalnu zaštitu i Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda sastavili su prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH , koji je zatim upućen u parlamentarnu proceduru.

Trenutno, Federalno ministarstvo zdravstva uputilo je ovaj Prijedlog na očitovanje kantonima.

“Udruženje ‘Srce za djecu’ se nada i poziva sve kantone i nadležna ministarstva i zavode zdravstvenog osiguranja, kao i Vladu FBiH da daju svoju podršku izmjenama i dopunama ovog zakona, gdje će na taj način problemi naših roditelja biti prepoznati i riješeni. Ne dozvolimo da oduzimanjem roditeljske pratnje djeci oboljeloj od raka prouzrokujemo roditeljsku patnju, ali i dječju patnju”, poručuju iz udruženja.

Senka Mulamuratović, majka oboljelog dječaka rekla je pored briga o zdravlju djeteta, postoji i život mimo bolnice, odnosno drugi problemi koji ih ne zaobilaze.

“Zamislite koliko samo košta lijek ili nalazi ako ih sami morate platiti, a takvih ima, odlazak i dolazak do bolnice, osnovne životne namirnice, a tek ako se ishrana mora iz korijena promijeniti pa mnogo više novca dajete za zdrave namirnice, suplemente i slično. Uostalom, postoje roditelji sa još djece kući, kojima se, također, moraju obezbijediti normalni životni uslovi, nikakav luksuz, već hranu, školovanje, odjeću, obuću… ni računi se neće sami platiti. Šta više da se kaže osim da je nehumano tom roditelju dati otkaz, osporavati ili ne platiti mu bolovanje”, rekla je Mulamuratović.

Radio AS