KJKP “Park” će održavati sistem javne rasvjete u Kantonu Sarajevo tokom 2023. godine

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 109. sjednici održanoj jučer prihvatila Prijedlog ugovora Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS o održavanju sistema javne rasvjete na području svih devet općina našeg kantona, i to Vogošće, Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže, Hadžića, Ilijaša i Trnova.

Prema spomenutom ugovoru održavanje sistema javne rasvjete u Kantona Sarajevo tokom 2023.godine obavljat će KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo.

U cilju objektivnog i pravovremenog informisanja javnosti, iz ovog resornog ministarstva ističu da je ovaj ugovor o održavanju sistema javne rasvjete Kantona Sarajevo zasnovan na članu 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojim je uveden novi član 10.c koji definiše ugovore između subjekata u javnom sektoru.

Odredbe ovog člana su novina, koja je preuzeta iz Direktiva Europske Unije 24/2014 i 25/2014, prema kojima su “in house” nabavke u skladu su s praksom Europskog suda pravde.

Radio AS