Općina Centar: Iskorak u digitalizaciji usluga i uvođenju servisa E-matičar

U cilju omogućavanja bržeg i efikasnijeg pružanja usluga i povećanja zadovoljstva korisnika, Općina Centar od 12. januara će u rad pustiti novu Viber ChatBot aplikaciju koja predstavlja još jedan iskorak u digitalizaciji usluga Općine Centar, kao i uvođenju servisa E-matičar za sve građane Općine. 

Putem aplikacije će građani moći podnijeti zahtjev za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga i njihovo preuzimanje, dobiti informacije o stanju predmeta koji se vodi u Općini, te informacije o općinskim službama. 

Budući da se radi o pilot-projektu, građani će naručene izvode iz matičnih knjiga moći preuzeti na tri lokacije: Zgrada Općine Centar (soba 31) u vremenu od 7.30 do 17.00 sati, Mjesna zajednica „Skenderija-Podtekija“ u vremenu od 14.00 do 16.00 sati, Mjesna zajednica „Koševsko brdo“ od 8.00 do 10.00 sati.

Matičari Općine Centar će u navedenim terminima vršiti izdavanje izvoda, a plaćanje administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama Kantona Sarajevo će se vršiti na licu mjesta.  

Uvođenje aplikacije će uštedjeti vrijeme građanima koji žele dobiti izvode iz matičnih knjiga, ali i saznati informacije o stanju predmeta koji se vodi u ovoj lokalnoj zajednici. 

Trenutno se intenzivno radi na stvaranju pretpostavki za elektronsko plaćanje administrativne takse i poštarine što će omogućiti da izvode iz matičnih knjiga šalju na adrese podnosilaca zahtjeva, a to će olakšati put do usluge građanima, naročito onima koji su fizički udaljeni od Općine, saopćeno je iz Općine Centar. 

Prema riječima šefa Odsjeka za informatiku Samira Širića, aplikacija će se korigovati u skladu sa potrebama građana koje se iskažu korištenjem.  

“Viber ChatBot aplikacija će građanima omogućiti pružanje usluga na potpuno siguran način. Kako ne bi došlo do zloupotreba, aplikacija će tražiti na uvid dokument sa fotografijom radi identifikacije ili punomoć ukoliko se izvod traži za treće lice, a isti se nigdje neće pohranjivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Lični podaci će se odmah nakon obavljenog uvida brisati”, kazao je Šarić. 

Korištenje aplikacije je jednostavno, a potrebno je smo pratiti korake koje će građane voditi kroz aplikaciju.

Na kraju podnošenja zahtjeva aplikacija će podnosioca zahtjeva obavijestiti o terminu od kojeg će traženi dokument biti dostupan za preuzimanje na željenoj lokaciji.   

Link za pristup aplikaciji.

Radio AS