Koncert Sarajevskog gradskog orkestra u duhu praznika abrahamskih religija

Jevrejsko kulturno-prosvjetno humanitarno društvo “La Benevolencija” organizirat će 24. aprila u Bosanskom kulturnom centru koncert Sarajevskog gradskog orkestra u okviru  projekta “U dobroj volji – Slavimo zajedno” čiji je cilj promoviranje međuetničkog i međureligijskog dijaloga kroz kulturne aktivnosti.

Ideja projekta “U dobroj volji – Slavimo zajedno” je da članovima temeljnih organizacija kultura BiH i građanima Sarajeva približi i objedini raznoliku kulturu naroda sa naših prostora. Projekat realizira JKPHD “La Benevolencija” sa partnerstvom i pod pokroviteljstvom CRS-a (Catholic Relief Services), a u saradnji sa HKD “Napredak”, BZK “Preporod” i SKPD “Prosvjeta”.

“Svojim aktivnostima, projektima, kulturnim djelovanjem, humanitarizmom, donacijama i stipendijama ova četiri društva nastoje da, u skladu sa svojim mogućnostima, unapređuju društvenu koheziju nasuprot veoma kompleksnom društvenom narativu. April 2023. godine je prepoznat kao savršena prilika za realizaciju projekta, kako je bogat praznicima abrahamskih religija: Pesah, Uskrs, Vaskrs i Ramazanski bajram. Naša želja je da ispreplitanje kultura prikažemo u pravom svjetlu: kao bogatstvo koje se treba njegovati, cijeniti i održavati”, navedeno je na Facebook stranici “La Benevolencije”.

Na programu će se naći djela M. Spillera (1906-1982), M. Jeličanina (1935-1999), V. Komadine (1933-1997) te A. Jažića (1987).

Sarajevski gradski orkestar ideja je koja okuplja prvenstveno muzičare iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih gradova i susjednih zemalja, a svojim su djelovanjem vezani za Sarajevo. Nastala je u aprilu 2019. godine, ali je zbog nedostatka institucionalne podrške svu kreativnu energiju trošila isključivo na sami opstanak. Ideja o gradskom orkestru rodila se s ciljem da se ukaže na važnost postojanja ansambla ovog tipa, kao prostora gdje mladi muzičari mogu dobiti iskustvo sviranja u profesionalnoj sredini, svirati stilski raznolik repertoar, te obogatiti već stečena znanja.

Cilj orkestra je da ukazuje na važnost umjetničke muzike u savremenom društvu i njenog adekvatnog vrednovanja, ali i na nedostatak odgovarajuće infrastrukture koja bi podržala rad i djelovanje profesionalnih muzičara u Sarajevu.

Orkestar djeluje pri Udruženju za njegovanje i promociju muzičkih, likovnih i scenskih umjetnosti “Artissimo”, a u prvoj koncertnoj sezoni 2021/2022 samostalno su i bez budžeta organizovali i održali pet cjelovečernjih koncerata i predstavili se na dva međunarodna festivala – Orfej i Vareš Classic Festival.

Koncert će u BKC-u početi u 20 sati.

Radio AS