Konferencija u Sarajevu: Medijskom pismenošću suprotstavljamo se dezinformacijama

Medijska pismenost je važna u kontekstu izgrađivanja mehanizma za suprotstavljanje dezinformacijama i lažnim vijestima, poručeno je danas u Sarajevu, gdje se održava Konferencija o medijskoj i informacijskoj pismenosti.

Organizator Konferencije je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) u saradnji sa Kancelarijom Vijeća Evrope u Sarajevu u okviru kampanje „Dani medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini”.

Ovu kampanju Agencija organizuje po drugi put, u saradnji i uz učešće organizacija i institucija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti. Pokrenuta je sa ciljem isticanja društvenog značaja medijske pismenosti i promocije projekata različitih aktera u ovoj oblasti, po uzoru na tematske kampanje u drugim državama, ali i regionalne i globalne kampanje kao što su EU Media Literacy Week ili UNESCO-va Globalna sedmica MIP.

Pomoćnica direktora za emitovanje u Regulatornoj agenciji za komunikacije Amela Odobašić kazala je novinarima kako je medijska pismenost širok pojam koji je veoma važan.

“Medijska pismenost je važna zbog potrebe da se na neki način izgrade mehanizmi kako bi se, između ostalog, suprotstavili dezinformacijama i lažnim vijestima, što je danas veoma aktuelno”, kazala je Odobašić.

Iako, kako je istakla, RAK nema eksplicitnu nadležnost da reguliše medijsku pismenost, uspio se pozicionirati kao lokalna institucija koja oko sebe mapira i okuplja sve sudionike koji se bave medijskom pismenošću.

“Medijska pismenost obuhvata i donosioce odluka, dakle zakonodavna tijela, zatim regulatorna tijela, civilno društvo i ono što je najvažnije obuhvata i predstavnike obrazovnog sistema. Ono što mi radimo kroz mrežu koja ima preko 80 članica širom BiH iz raznih sektora jeste da se pokušava napraviti jedan strateški pristup o tome kako da se rade kampanje podizanja svijesti odnosno kako da se na neki način zagovara da medijska pismenost uđe u planove i programe u školama kako bi se kod djece razvijao osjećaj, prvo o prijetnjama koje vrebaju na internetu, kako percipiraju vijesti i na kraju kako da razvijaju svoje kritičko razmišljanje”, pojasnila je Odobašić.

Dodala je kako provedena istraživanja o medijskim navikama djece i odraslih u BuH pokazuju da sve veći dio populacije kao prvi izvor informacija idu na online medije.

“To je nama i jedan alarmantan znak da trebamo još više raditi na podizanju svijesti kako bi se zapravo, naročito djeca sačuvala od štetnih sadržaja koji vrebaju putem interneta. U tom segmentu RAK je upravo u završnoj fazi realizacije projekta “Zaštite djece na internetu”, koji se bavi time kako zaštiti djecu od štetnih sadržaja. To je prepoznato kod nas kao jedna slaba tačka, što nas ne razlikuje od drugih zemalja u regionu i šire”, poručila je Odobašić.

Šefica ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Bojana Urumova kazala je kako neke studije o navikama u BiH pokazuju da je internet veliki izvor informacija kod odraslih, da je radio kao medij sveden na nekih 30 posto, a štampa tek 13 posto.

“U posljednjih 20-ak godina situacija se radikalno promijenila u kontekstu kako građani primaju informacije. Mislim da ovdje možemo mnogo toga naučiti. Međutim, smatram da ponekad možda građani potcjenjuju svoju sposobnost kritičkog analiziranja informacija”, poručila je Urumova.

U okviru konferencije u Sarajevu će biti realizovana i radionica „Primjena, unapređenje i promovisanje evropskih i međunarodnih standarda MIP-a u BiH“. Nakon radionice, biće predstavljene studije i strateški dokumenti izrađeni u okviru projekta Vijeća Evrope „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju“ namijenjeni kreatorima politika, nastavnicima, ali i svima koji su angažovani na polju promovisanja MIP u BiH.

U okviru dvodnevne konferencije održava se i “Sajam medijske i informaciјske pismenosti” na kojem će biti prezentovani materijali na temu medijske i informacijske pismenosti različitih partnerskih organizacija, kao i materijali i istraživanja koje je Agencija realizovala u okviru projekta “Zaštita djece na internetu u sistemu korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije”.

Na konferenciji će biti premijerno promovisani video spotovi, radio džinglovi, edukativni materijali, leci i brošure, koji imaju za cilj prezentovanje aktivnosti i rezultata kampanje, kroz pozitivne primjere i savjete iz područja sigurnog korištenja interneta.

Anadolu Agency (AA)

Radio AS