Koordinacija sedam sindikata KS najavila štrajk upozorenja 23. januara

Koordinacija sindikata SSS BiH Kantona Sarajevo koji platu primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo donijela je odluku o organizaciji i realizaciji štrajka upozorenja i generalnog štrajka, saopšteno je iz Koordinacija sindikata.

U saopštenju se navodi da je odlučeno da se zbog nedostatka dobre volje druge strane – Vlade Kantona Sarajevo, uprava ustanova i preduzeća u djelatnostima zdravstva i komunalne privrede prema 22.000 radnika i Koordinaciji sindikata koja ih zastupa, nastavi sa sindikalnim aktivnostima te je donesena odluka o organizaciji i realizaciji štrajka upozorenja i generalnog štrajka.

U saopštenju se ističe da Vlada Kantona nije udovoljila zahtjevu Koordinacije sindikata da se svim radnicima u 2023. godinu plate povećaju u netto iznosu od 120,00 KM počev od 1. januara 2023. godine.

Potpisnici Odluke o Štrajku – predsjednici sedam sindikata su se obavezali da organima sindikata koje predstavljaju predlože donošenje odluka o štrajku u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva, u kojima sindikati koji čine Koordinaciju osam sindikata imaju sindikalne podružnice, a u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o štrajku, pravilima o štrajku, kolektivnim ugovorima i drugim pozitivnim propisima kojima su regulisana pitanja organizacije i realizacije štrajka.

Štrajk upozorenja će početi u ponedjeljak, 23. januara 2023. godine u 11.55 sati i trajat će 60 minuta, do 12.55 sati.

Ukoliko se zahtjev iz Odluke o štrajku ne ispuni do okončanja štrajka upozorenja, od 23. januara biće organizovan i realizovan generalni štrajk, nakon što se za to steknu svi zakonski uslovi.

Tokom trajanja štrajka proces rada u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva, u kojima sindikati koji čine Koordinaciju osam sindikata imaju sindikalne podružnice će se odvijati u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa propisima kojim se definiše obavljanje poslova na kojima se rad ne može prekidati za vrijeme štrajka.

Koordinacija sindikata SSS BiH Kantona Sarajevopoziva poslodavce da do 31. decembra isplate jednokratnu novčanu pomoć za sve radnike u iznosu od 1080 KM i da sa ovlaštenim predstavnicima sedam sindikata koji čine Koordinaciju sindikata potpišu akte kojim se garantuje povećanje plata svim radnicima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva u 2023. godini u netto iznosu od 120,00 KM počev od 01.01.2023. godine.

Imajući u vidu da je Sindikat UNSA odbio potpisati Odluku o štrajku, iz Koordinacije obavještavaju javnost i članstvo sindikata da od 28. decembra Koordinacija sindikata ne djeluje u ime radnika UNSA te da Sindikat UNSA više nije članica Koordinacije sindikata, navodi se u saopštenju.

Radio AS